Menu
Mijn medisch dossier
Afdelingen
Ziektebeelden
Hartinfarct
Hartklepafwijkingen
Aortaklep insufficiëntie
Aortaklep stenose
Mitralisklep insufficiëntie
Mitralisklep stenose
Pulmonalisklep
Tricuspidalis klep
Hartfalen
Hartritmestoornissen
Atriumfibrilleren en atriumflutter
AV re-entry tachycardie
Impuls- en geleidingsstoornissen
Kamerritmestoornissen
WPW-syndroom
Hoge Bloeddruk
Aangeboren hartafwijkingen
Atrioventriculairseptum defect
Atriumseptum defect
Coarctatio aortae
Congenitaal gecorrigeerde transpositie van de grote vaten
Persisterende ductus van Botalli
Univentricular hart
Tetralogie van Fallot
Transpositie van de grote vaten
Hypoplastisch linkerhartsyndroom
Pulmonale arteriële hypertensie
Ontstekingsziekten
Endocarditis
Pericarditis
Neuromusculaire ziekten
Systeemziekten
Longziekten
Verwijde aorta
Syndroom van Marfan
Erfelijke hartziekten
Hartsspierziekten
Onderzoeken
ECG / Hartfimpje
ECHO / echocardiografie
Inspanningsonderzoek / VO2-max test
HolterECG
Stressechocardiografie
CT scan van de kransslagaders
CT scan perfusie van het hart
MRI scan
Myoview / nucleaire scan
Hartcatheterisatie / coronair angiografie
Electrofysiologisch onderzoek
Pacemaker/ ICD doormeten
Behandelingen
Medicijnen
Behandeling voor kransslagaderlijden
Bypassoperatie/CABG
Dotterbehandeling / PCI
Behandeling voor hartklepafwijkingen
Ballon dilatatie van de hartklep
Percutane aortaklep vervanging
Klepoperatie
Mitraclip
Behandeling voor ritmestoornissen
Electrische cardioversie
Pacemakers / ICD / CRT
ICD implantatie
(Biventriculaire) Pacemaker implantatie
Ablatie
MAZE ablatie
Mini-MAZE operatie (boxlesie)
Hartoor sluiten
Behandeling voor hartfalen
Hartfalenoperaties
Steunhart
Overige behandelingen
Renale denervatie bij hoge bloeddruk
Operaties aangeboren hartafwijkingen
Longoperaties
Open hartoperatie
Voor de operatie
Anaesthesie
Intensive Care
Verpleegafdeling
Overplaatsing naar eigen ziekenhuis
Na de operatie
Revalidatie
Afdeling extracorporale circulatie
Operatie verwijde aorta
Patiëntenfolders
Hartcentrum voorlichtingsfilms
ICD in de laatste levensfase (video)

Pericarditis

 

Hoe ontstaat pericarditis

Het hart wordt aan de buitenkan omvat door het zogenaamde hartzakje (het pericard). Als dit ontstoken is spreekt men van een pericarditis.

Het is niet altijd duidelijk wat de oorzaak van een pericarditis is. In de meeste gevallen gaat het om een virusinfectie.  Pericarditis doet zich vaak voor na een griep of verkoudheid, waaruit blijkt dat de infectie kan overslaan van de luchtwegen. Net als bij een verkoudheid of griep neemt de virusinfectie, die pericarditis veroorzaakt, na verloop van tijd uit zichzelf af.

Bacteriële pericarditis is zeldzaam. Deze vorm van pericarditis is gevaarlijk, omdat het lichaam de infectie niet altijd zelf kan onderdrukken.

Diagnose

Bij een pericarditis zijn er vaak symptomen van een infectie, zoals algehele malaise en koorts, in combinatie met een pijn op de borst. De arts kan met behulp van bloedonderzoek en een ECG de diagnose vaak al stellen. Soms wordt er ook een echo van het hart gemaakt om het pericard te bekijken. Hiermee kan bekeken worden of er zich vocht in het hartzakje ophoopt.

Behandeling

Als u weinig klachten heeft, is een behandeling niet nodig. Wel moet u rust houden en krijgt u medicijnen om de pijn te bestrijden. De ontsteking zal vanzelf overgaan. Bij vaker optreden van een pericarditis worden ook ontstekingsremmende medicijnen voorgeschreven. Er zal nader onderzoek verricht worden naar een mogelijke oorzaak. Wordt de hartspier in zijn bewegingen gehinderd doordat er veel vocht in het hartzakje zit dan is een pericardpunctie (het wegzuigen van het overtollige vocht door middel van een injectienaald) nodig.