Menu
Mijn medisch dossier
Afdelingen
Ziektebeelden
Hartinfarct
Hartklepafwijkingen
Aortaklep insufficiëntie
Aortaklep stenose
Mitralisklep insufficiëntie
Mitralisklep stenose
Pulmonalisklep
Tricuspidalis klep
Hartfalen
Hartritmestoornissen
Atriumfibrilleren en atriumflutter
AV re-entry tachycardie
Impuls- en geleidingsstoornissen
Kamerritmestoornissen
WPW-syndroom
Hoge Bloeddruk
Aangeboren hartafwijkingen
Atrioventriculairseptum defect
Atriumseptum defect
Coarctatio aortae
Congenitaal gecorrigeerde transpositie van de grote vaten
Persisterende ductus van Botalli
Univentricular hart
Tetralogie van Fallot
Transpositie van de grote vaten
Hypoplastisch linkerhartsyndroom
Pulmonale arteriële hypertensie
Ontstekingsziekten
Endocarditis
Pericarditis
Neuromusculaire ziekten
Systeemziekten
Longziekten
Verwijde aorta
Syndroom van Marfan
Erfelijke hartziekten
Hartsspierziekten
Onderzoeken
ECG / Hartfimpje
ECHO / echocardiografie
Inspanningsonderzoek / VO2-max test
HolterECG
Stressechocardiografie
CT scan van de kransslagaders
CT scan perfusie van het hart
MRI scan
Myoview / nucleaire scan
Hartcatheterisatie / coronair angiografie
Electrofysiologisch onderzoek
Pacemaker/ ICD doormeten
Behandelingen
Medicijnen
Behandeling voor kransslagaderlijden
Bypassoperatie/CABG
Dotterbehandeling / PCI
Behandeling voor hartklepafwijkingen
Ballon dilatatie van de hartklep
Percutane aortaklep vervanging
Klepoperatie
Mitraclip
Behandeling voor ritmestoornissen
Electrische cardioversie
Pacemakers / ICD / CRT
ICD implantatie
(Biventriculaire) Pacemaker implantatie
Ablatie
MAZE ablatie
Mini-MAZE operatie (boxlesie)
Hartoor sluiten
Behandeling voor hartfalen
Hartfalenoperaties
Steunhart
Overige behandelingen
Renale denervatie bij hoge bloeddruk
Operaties aangeboren hartafwijkingen
Longoperaties
Open hartoperatie
Voor de operatie
Anaesthesie
Intensive Care
Verpleegafdeling
Overplaatsing naar eigen ziekenhuis
Na de operatie
Revalidatie
Afdeling extracorporale circulatie
Operatie verwijde aorta
Patiëntenfolders
Hartcentrum voorlichtingsfilms
ICD in de laatste levensfase (video)

Univentriculair hart

Een univentriculair hart houdt in dat de patiënt is geboren met maar één, in plaats van twee, goed ontwikkelde kamers.

Er kan sprake zijn van een echte enkelvoudige kamer (zeldzaam) of van een onderontwikkelde linker kamer (het hypoplastisch linker hart syndroom) met een goed ontwikkelde rechterkamer of van een onderontwikkelde rechterkamer (hypoplastische rechter ventrikel) met een goed ontwikkelde linkerkamer. Daarom is er functioneel maar sprake van een kamer (ventrikel) en wordt gesproken van een univentriculair hart. De kamer zal na operatie moeten functioneren als systeemkamer; dat is dus de kamer die ervoor zorgt dat het zuurstofrijke bloed door het lichaam wordt gepompt. Het gemis van een tweede goed functionerende kamer wordt na de operatie opgevangen door de beide holle aders direct, of via de rechter boezem, of via een door de chirurg gecreëerd tunneltje naar de longslagaders te leiden. Als beide holle aders op deze manier zonder tussenkomst van een rechter ventrikel naar de longcirculatie draineren, wordt gesproken van een Fontan circulatie (genoemd naar de oorspronkelijke operatie), tegenwoordig heet dit een "totale cavopulmonale correctie".