Menu
Mijn medisch dossier
Afdelingen
Ziektebeelden
Hartinfarct
Hartklepafwijkingen
Aortaklep insufficiëntie
Aortaklep stenose
Mitralisklep insufficiëntie
Mitralisklep stenose
Pulmonalisklep
Tricuspidalis klep
Hartfalen
Hartritmestoornissen
Atriumfibrilleren en atriumflutter
AV re-entry tachycardie
Impuls- en geleidingsstoornissen
Kamerritmestoornissen
WPW-syndroom
Hoge Bloeddruk
Aangeboren hartafwijkingen
Atrioventriculairseptum defect
Atriumseptum defect
Coarctatio aortae
Congenitaal gecorrigeerde transpositie van de grote vaten
Persisterende ductus van Botalli
Univentricular hart
Tetralogie van Fallot
Transpositie van de grote vaten
Hypoplastisch linkerhartsyndroom
Pulmonale arteriële hypertensie
Ontstekingsziekten
Endocarditis
Pericarditis
Neuromusculaire ziekten
Systeemziekten
Longziekten
Verwijde aorta
Syndroom van Marfan
Erfelijke hartziekten
Hartsspierziekten
Onderzoeken
ECG / Hartfimpje
ECHO / echocardiografie
Inspanningsonderzoek / VO2-max test
HolterECG
Stressechocardiografie
CT scan van de kransslagaders
CT scan perfusie van het hart
MRI scan
Myoview / nucleaire scan
Hartcatheterisatie / coronair angiografie
Electrofysiologisch onderzoek
Pacemaker/ ICD doormeten
Behandelingen
Medicijnen
Behandeling voor kransslagaderlijden
Bypassoperatie/CABG
Dotterbehandeling / PCI
Behandeling voor hartklepafwijkingen
Ballon dilatatie van de hartklep
Percutane aortaklep vervanging
Klepoperatie
Mitraclip
Behandeling voor ritmestoornissen
Electrische cardioversie
Pacemakers / ICD / CRT
ICD implantatie
(Biventriculaire) Pacemaker implantatie
Ablatie
MAZE ablatie
Mini-MAZE operatie (boxlesie)
Hartoor sluiten
Behandeling voor hartfalen
Hartfalenoperaties
Steunhart
Overige behandelingen
Renale denervatie bij hoge bloeddruk
Operaties aangeboren hartafwijkingen
Longoperaties
Open hartoperatie
Voor de operatie
Anaesthesie
Intensive Care
Verpleegafdeling
Overplaatsing naar eigen ziekenhuis
Na de operatie
Revalidatie
Afdeling extracorporale circulatie
Operatie verwijde aorta
Patiëntenfolders
Hartcentrum voorlichtingsfilms
ICD in de laatste levensfase (video)

Klautz, Prof. dr. R.J.M.

Robert-Klautz

Prof. dr. R.J.M. (Robert) Klautz is thoraxchirurg en heeft als aandachtsgebied chirurgische behandeling van hartfalen en vroege en late follow-up van hartklepreconstructies.

In 1985 promoveerde hij op het proefschrift Myocardial contractility in the inmature heart and in experimental congenital heart disease. Tijdens zijn promotieonderzoek deed hij fysiologisch onderzoek naar mechanische eigenschappen van het hart in het Cardiovasculair Research Institute in San Francisco.

Zijn opleiding tot thoraxchirurg heeft hij gevolgd in het Dijkzigt ziekenhuis in Rotterdam.

Vanaf 2008 is Robert Klautz afdelingshoofd van de afdeling Thoraxchirurgie. Onder zijn leiding is de afdeling, in samenwerking met de afdeling Hartziekten, uitgegroeid tot een toonaangevend centrum met een nationale en internationale reputatie op het gebied van reconstructieve klepchirurgie en hartfalenchirurgie.

Raadpleeg voor een volledig publicatieoverzicht www.pubmed.com. U vindt de publicaties van R.J.M. Klautz door te zoeken op achternaam.